Τοποθεσία

11, Vasile Alecsandri Mangalia, Constanta, Mangalia, Ρουμανία


60 Km

Αεροδρόμιο

0,3 Km

Λεωφορείο

0,2 Km

Αυτοκινητόδρομος

1 Km

Τρένο


60 Km

Αεροδρόμιο

0,3 Km

Λεωφορείο

0,2 Km

Αυτοκινητόδρομος

1 Km

Τρένο